Gost-R Belgesi

Gost R Belgesi

Rusya Federasyonu sınırları dahilinde Toptan ve Perakende satışı yapılan her mal için gerekli olan belgedir.

1 Ekim 2000 yılı itibariyle zorunlu kılınan bu belge 2004 yılı Kasım ayında Gümrüklerin Bavul ticareti ve kargo ticaretine kapanması sebebiyle firmalara bir kez daha gerekliliği hatırlatılmaktadır. Rusya Federasyonunun standardı olan bu belge içeriği bakımından ISO, TSE ve CE gibi normlara eşdeğer bir belgedir. Gost-R belgesi gümrüklerde gümrük belgelerinin arasında istenmesinin dışında iç piyasada mağazalarda da yapılan denetimlerde istenmektedir. Rusya, ya yapılan ticaretin ve mal satışının yasal ve güvenli yolu ürettiğiniz mallara sertifika almaktır. Ülkede 1997 yılında yaşanan kriz sebebiyle ihraç ve ithal edilen tüm ürünlerde kalite konusu daha çok önem kazanmıştır.

Ürün ve hizmetlerin kalite belgelendirilmesi bazı ürün ve hizmetlere zorunlu, bazı ürün ve hizmetlere istek üzerine yapılmaktadır. Gost-R sertifikasının zorunlu alınması gereken ürün ve hizmetlere sarı renkte sertifika, istek üzerine alınması gereken ürün ve hizmetler için ise mavi renkte sertifika verilmektedir. Rusya devlet standartlarının 30 Temmuz 2002 yılında No:64 "Kalite belgelendirilmesi zorunlu olan ürün ve hizmetler kanununa" istinaden ürün ve hizmetlere sari renkte Gost-R sertifikası alınması zorunludur.

Gost R sertifikası, ürünlerin Rusya Devleti tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda test edilerek ve test protokolüne istinaden devlet tarafından akredite edilmiş sertifika merkezleri tarafından verilmektedir. Eğer ürün ve hizmetlerin GOST-R uygunluk belgelendirilmesinden hariç Yangın ve Hijyen belgelendirilmesi zorunlu ise, Rusya MCS Bakanlığı 08 Temmuz 2002y. No:320 "Yangın belgelendirilmesi için zorunlu olan ürünler" ve Rusya Devleti Hijyen standartları 15 Ağustos 2002y. No:325 "Hijyen belgelendirilmesi için zorunlu olan ürünler" kanunlarına istinaden önce Hijyen ve Yangın belgeleri alındıktan sonra GOST-R kalite belgesi verilmektedir.

GOST- R Sertifikaları Hangi Bölgelerde Geçerlidir?

GOST-R Belgesinin Resmi olarak geçerli olduğu ülkeler: Rusya Federasyonu GOST- R sertifikasının etkili olduğu ülkeler: Beyaz Rusya ( Belarusya ), Özbekistan, Moldova, Azerbaycan, Kazakistan, Ermenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan

GTIP Numarası ne demektir?

"Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu" Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde kullanılan 12 basamaklı bir koddur. Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklaturu kodunu, 7-8 inci rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatur (Combined Nomenclature-CN) kodunu, 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodları, 11-12 inci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmaktadır.

GOST- R Sertifikasının Kullanıldığı Alanlar

  • Rusya Gümrükleri ( Zorunlu )
  • Perakende Mağazaları ( Perakende satılan ürünler için )
  • İnşaatlarda ( İnşaat Kontrolleri isteği doğrultusunda iskan ruhsatı alabilmek)
  • Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane gibi yerler ( çalıştırma izni almak için )
  • Üretim tesislerinde ve fabrikalarda ( Çalışma izni ve üretim izni almak için )

 

iso 9001 belgesi başvurusu

iso 14001 belgesi başvurusu

Hizmet Verdiğimiz Bölgeler