EĞİTİMLERİMİZ

Gf Sistem Eğitimlerimiz

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

İş Güvenliği Tüzüğü Eğitimi

Kamu İhale Kanunu Eğitimleri

Proje Yönetimi (Entegrasyon, toplantı yönetimi, zaman yönetimi, insan kaynakları, maliyet yönetimi, ms project prg.)

AR-GE Mühendisliği ve İnovasyon Eğitimi

TS ISO/IEC 16949:2009 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

PPAP (Productıon Part Approval Process-Üretim Parçası Onay Prosesi) Eğitimi

FMEA (Faılure Mode Effect Analısys-Hata Türü Ve Etkileri Analizi) Eğitimi

APQP (Product Quality Planning- İleri Ürün Kalite Planlaması) Eğitimi

SPC (Statıcal Process Control-İstatistiksel Proses Kontrolü) Eğitimi

MSA ( Measurement Systems Analysis – Ölçüm Sistemleri Analizi) Eğitimi

TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Eğitimleri

Yalın Üretim Eğitimi

Çevre Mevzuatı Eğitimi

Yönetmeliklerin Eğitimi;

1-Ambalaj Atıkları Yönetim Eğitimi

2-Su Kirliliği Yönetim Eğitimi

3-Arıtma Çamurları Kontrol Eğitimi

4-Atık Su Arıtımının Esasları Eğitimi

5-Toprak Kirliliği Yönetim Eğitimi

6-Katı Atık Yönetim Eğitimi

7-Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği