ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi

iso 22301 İş Sürekliliği Yönetimi

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi işinizi karşılaşabileceği potansiyel kesintilere karşı korumak üzere tasarlanmış bir yönetim standardıdır. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, işinizin herhangi bir sebepten dolayı kesintiye uğraması durumunda, ürün/hizmetlerinizi tekrar sunabilmenizi güvence altına almak, yaşadığınız olayın etkilerini azaltmak ve işinizin korunmasını temin üzere hazırlanmış bir yönetim sistemidir.

Kuruluşların işlerinin kesintiye uğramasına neden olabilecek tehditler arasında büyük fırtınalar, yangın, sel, doğal afetler, hırsızlık, BT kesintileri, sistem çökmeleri, personel ayrılmaları ve terörist saldırıları bulunabilir. ISO 22301 Yönetim Standardı işinizle ilgili tehditleri ve kritik iş süreçlerinize nasıl etki edebileceğini belirlemenizi, sonrasında da işinizin durmaması için yürürlüğe koymanız gereken planları hazırlamanıza yardımcı olmaktadır.

Bu uluslararası yönetim sistemi standardı, işinizin sürekliliğini sağlayabilmenizi, tehditleri anlamanızı ve önceliklendirmenizi sağlayacaktır.

İş Sürekliliği Yönetim Sisteminizi oluştururken, İş Etki Analizi (İEA) yapmanız gerekmektedir. İş Etki Analizi kritik faaliyetleri, kilit ürünleriniz ve hizmetleriniz için bağımlılıklarınızı ve kaynak gerekliliklerinizi belirlemeniz için faydalı olacaktır. Bununla beraber böyle bir olayla karşılaştığınızda bunun kuruluşa olan etkisini de İş Etki Analizinde görebileceksiniz.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin Kuruluşunuza Sağlayacağı Faydalar

İşinizle ilgili mevcut ve gelecekteki tehditleri belirlemek ve bunları yönetmek,

Olayların etkisini minimize etmek için proaktif bir yaklaşım oluşturmak,

Kriz zamanlarında kritik fonksiyonların her zaman çalışmasını temin etmek,

Yaşanan olaylar karşısında kesinti süresinin azaltılması ve kurtarma zamanının iyileştirilmesini sağlamaktır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetiminin Uygulanması ile ilgili adımlar;

1. Üst Yönetimin katılımını ve desteğini alın.

2. Kuruluş içinde yaptığınız çalışma ve proje ile ilgili olarak bilgilendirme yapın.

3. Mevcut tedbirler ile ISO 22301 sistemi şartlarını karşılaştırın.

4. Sistemin oluşturulması için bir takım oluşturun.

5. Takımda görev alan kişilerin görevlerini, sorumluluklarını ve zaman planlamasını yapın.

6. İlgili eğitimlerle görev alan kişileri destekleyin.

7. İç tetkikler gerçekleştirerek eksiklikleri belirleyin ve giderin.

8. ISO 22301 sisteminizi düzenli olarak gözden geçirerek iyileştirin.

Uygulama için Hazır mısınız?

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin uygulaması kuruluştan kuruluşa farklılık göstermektedir. Kuruluşlardaki bölümlerin, gerçekleştirilen faaliyetlerin farklı talepleri, farklı zorlukları bulunmaktadır. Bu sebeple oluşturulan sistemin kuruluşların gerçekleri ile uyumlu ve sürdürülebilir olması gerekmektedir. Oluşturduğunuz veya oluşturacağınız sistem için gereklilikler hakkında bilgi almak ve ne düzeyde hazır olduğunuzu belirlemek için aşağıdaki Özdeğerlendirme Soru Listesini kullanabilirsiniz.

Kuruluşunuzun ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemini kendiniz değerlendirin.

ISO 22301 Belgelendirme Süreci Nasıl İlerliyor?

Başvuru

Belgelendirme sürecini olabildiğince basitleştirerek müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Belgelendirme talebinizi aldıktan sonra müşteri ilişkileri yöneticimiz sizinle irtibata geçiyor ve sizi yönlendiriyor.

Denetim

Konusunda uzman denetçilerimiz, kuruluş bünyesinde oluşturduğunuz yönetim sistemini, dokümantasyon ve kayıtlarınız üzerinden incelemektedir. İnceleme esnasında ISO 22301 soru listesi kullanılmakta ve standardın tüm gerekliliklerinin üzerinden gidilmektedir. Tüm şartlar karşılandıktan sonra belgenizin hazırlanma aşamasına geçilmektedir.

Belgelendirme ve Sonrası

Denetim sürecinizi başarılıyla tamamladıktan sonra ISO 22301 sertifikası size ulaştırılacaktır. Belgeniz 3 yıl için geçerlidir, ancak geçerliliği her yıl yapılacak gözetim denetimleri ile sağlanacaktır. Müşteri İlişkileri yöneticimiz sizinle her zaman irtibat halinde olacak ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

 

iso 9001 belgesi başvurusu

iso 14001 belgesi başvurusu

Hizmet Verdiğimiz Bölgeler