ISO 9001:2015

ISO 9001:2008 ve ISO 9001:2015 Başlıca Terminoloji Farklılıkları

ISO 9001:2008'den aşina olduğunuz bazı terimlerin değiştiğini ya da kaldırıldığını göreceksiniz. Bunlardan öne çıkanları aşağıda bulabilirsiniz. Lütfen ek yönlendirmeler için ayrıca anahtar kavramlar dokümanımızı da inceleyiniz. 

ISO 9001:2008     ISO 9001:2015
 • Ürün
 • Tedarikçi
 • Dokümantasyon ve kayıtlar
 • Çalışma Ortamı
 • Satın alınan ürün
 • Hariç tutma
 • Yönetim temsilcisi
 • Dokümante edilmiş prosedür
 • Kalite el kitabı
 • Önleyici faaliyet
 • Terim kullanılmıyor
 • Terim kullanılmıyor
   
 • Ürün ve hizmet
 • Harici sağlayıcı
 • Dokümante edilmiş bilgi
 • Proses uygulamaları için ortam
 • Haricen sağlanmış ürün ve hizmetler
 • Terim kullanılmıyor
 • Terim kullanılmıyor
 • Terim kullanılmıyor
 • Terim kullanılmıyor
 • Terim kullanılmıyor
 • Liderlik
 • Risk


 Fark Analizi ve Yönlendirmeler

ISO 9001:2015 Maddeleri     ISO 9001:2008 Maddeleri     Yönlendirme
 4 Kuruluşun Ortamı            

 4.1 Kuruluşun ve ortamının anlaşılması

    Yeni şart!     Bu yeni kavram, kuruluşunuzun uygulamalarını
etkileyen koşul ve etkenlerle ilgilidir. Örneğin:
Düzenleme, yönetişim ve paydaşlar. Tetkikçinizle sizi
bağlayıcı çıkarımları tartışmaya hazırlıklı olmalısınız.
             
 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması     Yeni şart!     İlgili tarafların kimler olabileceğini ve bağlantılı
çıkarlarının ne olabileceğini değerlendirin. Örneğin:
müşteriler, paydaşlar, kurul üyeleri, rakipler,
düzenleyiciler. Bu konuyu tetkiçinizle tartışmaya
hazırlıklı olmalısınız.
             
 4.3 KYS kapsamının belirlenmesi     1 Kapsam     “Hariç tutma”ya ilişkin referans kaldırılmıştır. Uymayan
unsurlar 9001:2015'in 4.3 maddesi altında meşru kılınmalıdır. 
             
 4.4 Kalite Yönetim Sistemi ve prosesleriniz     4.1, 5.4.2, 7.1, 8.1 ve 8.2.3     Proseslere yönelik odaklanma artmıştır. Proses
yaklaşımının benimsenmesi artık zorunlu olmuştur ve
denetimler buna uygun şekilde yapılacaktır.
             
 5 Liderlik            

 5.1 Liderlik ve taahhütler

    5 Yönetim sorumluluğu     5.1 Yönetim sorumluluğu bölümü bir miktar geliştirilmiştir.
2015 sürümündeki bazı şartlar, 
"yönetim"den "liderliğe
kaydırılmıştır. Vurgu ise, 
"güvence altına almaktan",
"dahil olmaya" kaydırılmıştır.
             
 5.2 Kalite politikası     5.3 Kalite politikası     Şartlar 2008 sürümüne göre geliştirilmiştir. Politikanın
kuruluş geneline uygulanmasına daha çok dikkat etmek
gerekecektir. Dokümantasyonun beyanından ziyade
"dokümante edilmiş bilgi" ihtiyacı ortaya konmuştur.
             

 5.3 Kuruluştaki rol, sorumluluk ve yetkiler

   

5.5 Sorumluluk, yetki ve iletişim

   

Yönetim temsilcisi rolü kaldırılmıştır. Fakat buna
rağmen 2008 sürümündeki 5.5.2 maddesindeki şart
hala sağlanmalıdır. KYS değişiklik sürecindeyken,
bütünlüğünün korunmasını sağlayacak bir kişinin
görevlendirilmesi şeklinde yeni bir şart
getirilmiştir.

             
 6 KYS için planlama            

 6.1 Risk ve fırsatları kapsayacak faaliyetler

    Yeni şart!    

Kuruluşlar ortamlarını ve doğabilecek riskleri, fırsatları
belirlemelidirler. Riskler karışında gerçekleştirilecek
faaliyetler potansiyel etkileriyle orantılı olmalıdır.

 6.2 Kalite hedefleri ve bunlara ulaşım planı

     5.4 Planlama    

2008 sürümündeki 5.4.1 ve 5.4.2 maddelerine ekleme
yapılmıştır. Proseslere ilişkin tespit edilmesi gereken
hedeflerin önemine daha yoğun bir vurgu yapılmaktadır.
Kuruluşların, kalite hedeflerine ilişkin dokümante edilmiş
bilgiyi elde tutmaları gerekecektir.

 6.3 Değişikliğin planlanması

   

 5.4.2 Kalite yönetim sistemi planlaması

   

Mevcut gerekesinime ekleme yapılmıştır. Kuruluşlar
değişikliğin gerekliliğini, doğuracağı sonuçları ve gerekli
kaynaklarla, sorumlularını tespit etmelidir.