OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ohsas 18001 iş sağlığı güvenliği yönetim sisemi

Occupational Health and Safety Assessment Series (İş Sağlığı ve İş Güvenliği Değerlendirme Serisi)
Şeklinde isimlendirilmiş İngilizce isim baş harfleri alınarak standart kodlaması yapılmıştır.
Bahsi geçen seriler (OHSAS 18001 ve OHSAS 18002) müşterilerin yönetim sistemlerini değerlendirebilecek ve böyle bir standardın uygulamasına kılavuzluk edebilecek tanınabilir, bir İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi standardı hakkındaki acil isteklerine cevaben geliştirilmiştir.
18001: İSG ile birlikte öncülük edecek ve umulan ISO 18001 pazar beklentisi yüzünden kullanılmıştır. Bu seri numarası software için tahsis edildi. Fakat ISO 18001'in çıkarılmaması üzerine OHSAS komitesi bu numarayı kullanmaya başladı.

OHSAS 18001:2007 Standartı, 1999'da, 13 Kuruluşun katılımıyla İngiliz standart teşkilatı BSI (British Standards Institution) tarafından yayınlanmış olan, denetime tabi tutulabilir, tetkik edilebilir, belgelendirilebilir ve uluslar arası iş güvenliği standartları arasından kabul görmüş bir İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Standardıdır.

OHSAS 18001 NASIL OLUŞMUŞTUR
• BS 8800:1996 Guide to occupational health and safety management systems
• Draft NSAI SR 320 Recommendation for an Occupational Health and Safety (OH and S) Management System
• Technical Report NPR 5001:1997 Guide to an occupational health and safety management system
• ISMOL ISA & SGS 2000:1997 Requirements for Safety and Health Management Systems
• UNE 81900 series of pre-standards on the prevention of occupational risks DNV Standard for Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OHSMS):1997
• Draft AS/NZ 4801 Occupational health and safety management systems — Specification with guidance for use
• Draft LRQA SMS 8800 Health & safety management systems assessment criteria.
• BVQI Safety Cert: Occupational Safety and Health Management Standard
• Draft BSI PAS 088 Occupational health and safety management systems

 

iso 9001 belgesi başvurusu

iso 14001 belgesi başvurusu

Hizmet Verdiğimiz Bölgeler